Muskö – ön mellan fastland och hav

Välkommen till Muskö – ön som ligger i ytterskärgården fast du når den med bil! Här kan du blicka ut över det karga kustlandskapet. Söderut är det fritt ända till Gotland. Du kan också färdas genom den leende jordbruksbygden, vandra i de djupa skogarna och utmed de vackra insjöarna.

Sedan 1950-talet är Kronan öns största markägare vilket bidragit till att stora jordbruks- och
naturområden har bevarats. Tillträde till ön är numera tillåtet för alla och här finns smultron-
ställen som du kan nå med buss, bil eller båt.

I samarbete med: